หากคุณมีคำถาม?

โทรหาเรา : +6627003000

ส่งอีเมลถึงเรา : nameing002@gmail.com

การรับสมัคร

Industrial Liaison-Michelin Talent Academy

Michelin Siam Co.,Ltd 33/4 Rama 9 Rd.,Huay Kwang Sub-district,Huay Kwang District,Bangkok 10310
+6627003000
nameing002@gmail.com

แบบฟอร์มเข้าศึกษา

ภาพถ่าย

คณะวิชา:
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สาขาวิชา:
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
Fill out my online form.